SEPTEMBRA TRENIŅU GRAFIKS

NODARBĪBU INFORMĀCIJA-http://www.kyodai.lv/nodarbibas/

 

Ziemeļvalstu ģimnāzijā (P.Lejiņa iela 12)

 

GRUPA VECUMS PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA MAKSA MĒNESĪ
G1 (Džudo pamati)  7-9 gadi 14:45-15:45    14:45-15:45    14:45-15:45     45,00 EURO
G2 (Bērni 09-07) 7- 10 gadi  15:45-17:00 16:00-17:00*  15:45-17:00 16:00-17:00*  15:45-17:00    50,00 EURO
G3 (Bērni 08-05)  9-11 gadi  17:00-18:30 16:00-17:00* 17:00-18:30 16:00-17:00* 17:00-18:30 11:00-12:30*   50,00 EURO
FF (PRO JUDO)  13.g. un vecāki  18:30-20:30 18:30-20:00 (Majori) 18:30-20:30 VZSS  18:30-20:30 16:00-18:00 (RHS)  45,00 EURO
G4 (Džudo pamati)  7-9 gadi   18:00-19:00   18:00-19:00     45,00 EURO
L1 (Džudo priekam) 3-4 gadi   18:00-18:50   18:00-18:50      40,00 EURO
L2 (Džudo priekam) 5-6 gadi    18:50-19:40   18:50-19:40      40,00 EURO
JJ (Džiu-džitsu, Seniors)     19:30-21:00   19:30-21:00      45,00 EURO
DF (Dāmu Fitness)   18:30-19:30   18:30-19:30       25,00 EURO

Mēneša maksā iekļauts:

G1 un G4 grupas (3x nedēļā džudo treniņi, 2x mēnesī peldbaseins, SAMURAJA DŽEKA bērnu līga)

G2 grupa (3-5x nedēļā džudo treniņi, 2x mēnesī peldbaseins, SAMURAJA DŽEKA bērnu līga)

G3 grupa (3-5x nedēļā džudo treniņi, 1x nedēļā fiziskie treniņi, 2x mēnesī peldbaseins, SAMURAJA DŽEKA bērnu līga)

FF grupa (3-5x nedēļā džudo treniņi, 2x mēnesī peldbaseins)

* – papildus treniņos otrdienās/ceturtdienās piedalās TIKAI sportisti ar trenera atļauju

VZSS – cīņas dienā otrdienās/ceturtdienās (19:00-20:30) V.Zeļonija SS (E.Birznieka Upīša ielā 21a) piedalās sportisti TIKAI ar trenera atļauju

ATLAIDES

Ja kluba treniņus apmeklē brāļi/māsas, tad katram sportistam tiek piešķirta atlaide 5,00 EURO.

Kluba labākajiem sportistiem individuālas atlaides treniņiem, nometnēm, sacensībām, ekipējumam. 

———————————————————————————————

Zolitūdes pirmsskola (Zolitūdes iela 42)

GRUPA VECUMS PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA MAKSA MĒNESĪ
A1 (Džudo priekam) 4-5 gadi   16.00-16.30   16.00-16.30     20,00 EURO
A2 (Džudo priekam) 6-7 gadi   16.35-17.05   16.35-17.05     20,00 EURO

———————————————————————————————

Sākumskola “VINNIJS”(Priežu iela 3, Babīte)

 

GRUPA VECUMS PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA MAKSA MĒNESĪ
V1 (Džudo pamati) sākumskola   14.45-15.30   14.45-15.30     25,00 EURO
V2 (Džudo priekam) 4-5 gadi   15.30-16.00   15.30-16.00     20,00 EURO
V3 (Džudo priekam) 6-7 gadi    16:00-16:30   16:00-16:30     20,00 EURO

———————————————————————————————

NODARBĪBU APMAKSAS NOTEIKUMI

1. Izmēģinājuma nodarbība bez maksas.

2. Nodarbību maksa tiek noteikta atšķirīga atkarībā no filiāles un grupas.

3. Maksu par nodarbībām кlubā lūdzam veikt ar pārskaitījumu līdz mēneša 15. datumam (piemēram, par SEPTEMBRI jāsamaksā līdz 15.SEPTEMBRIM).

4. Maksājuma kavējuma gadījumā audzēknis netiek pielaists pie nodarbībām līdz parāda dzēšanas brīdim.

5. Treneris katrā nodarbībā aizpilda kavējumu žurnālu, fiksējot katra Audzēkņa klātbūtni.

6. Maksāšanas kārtība par treniņu apmeklējumu

  • Pilnu apmaksu (100%) jāveic, ja apmeklējuma skaits ir vairāk par 2 (divām) nodarbībām kalendārajā mēnesī.
  • Nepilnu apmaksu (50%) jāveic, ja apmeklējuma skaits ir 2 (divas) vai mazāk nodarbības kalendārajā mēnesī.

7. Maksājumu jāveic

  • attiecīgo naudas summu pārskaitot Džudo kluba norēķinu kontā, norādot audzēkņa vārdu, uzvārdu, grupu un mēnesi par kuru tiek maksāts.

Rekvizīti:

Džudo klubs „KYODAI”

Reģ. Nr.: 40008173573

Adrese: Kurzemes prospekts 164-117, Rīga, LV-1029

Saņēmēja banka: AS „SEB banka”

Konta numurs: LV60UNLA0050024456284