TRENIŅU GRAFIKS JŪLIJĀ, AUGUSTĀ (PAPILDINĀTS 29.06.!!!)

Cien. kluba biedri!

Treniņu grafiks jūlijā un augustā paliek nemainīgs kā jūnijā.

Pirmsskolas bērni (4-6gadi) otrdienas un ceturtdienas (*40,00 euro/mēnesī) 

Plkst. 18:00-18:50 un 18:50-19:40

Skolēnu grupas pirmdienās, trešdienās, piektdienās (*45,00 euro/mēnesī) 

(2004.-2008.dz.g.) plkst. 9:00-10:00

(2009.-2013.dz.g.) plkst. 10:00-11:00

(2005.-2013.dz.g.) plkst. 18:30-19:30

FF grupa visas darba dienas plkst. 17:00-18:30 (*45,00 euro/mēnesī)

Individuālie treniņi jūlijā OBLIGĀTI jāapstiprina, sazinoties ar savu treneri.

Jautājumu gadījumā zvanīt 27844118.

*līdz 15.datumam  tiks izrakstīts rēķins par treniņiem


Ja kluba treniņus apmeklē brāļi/māsas, tad katram sportistam tiek piešķirta atlaide 5,00 EURO.

Maksāšanas kārtība par treniņu apmeklējumu:

  • Pilnu apmaksu (100%) jāveic, ja apmeklējuma skaits ir vairāk par 2 (divām) nodarbībām kalendārajā mēnesī.
  • Nepilnu apmaksu (50%) jāveic, ja apmeklējuma skaits ir 2 (divas) vai mazāk nodarbības kalendārajā mēnesī.