Krišjānis Bērziņš

5,5 KYU

SASNIEGUMI

3.vieta “Białystok Judo Cup III”, Bialistoka, 2024 (U15)
3.vieta “Rothberg Cup” Tallina,2023 (U14)