Roberts Leizāns

2 KYU

SASNIEGUMI

1.vieta “Venray Judo 2015” (U12)
1.vieta “Ugnies Aidas 2015” (U11)
2.vieta “KYODAI International Judo Tournament 2015” (U12)
3.vieta Baltic Judo Championship 2024 (U21)
3.vieta Latvijas meistarsacīkstes 2022 (U18)