Vilnis Mīlenbergs

 4 Dan džudo

6 Dan džiu-džitsu

Izglītība
Augstākā (LSPA)
B kategorijas džudo sporta speciālists.

Ieņemamie amati

Latvijas Džudo federācijas tiesnešu komisijas priekšsēdētājs no 2017.g. – pašlaik

Latvijas džudo federācijas veterānu komisijas priekšsēdētājs no 2009.g. – 2012.g.

Goda Starptautiskās kategorijas tiesnesis

Latvijas džiu-džitsu federācijas biedrs

Pieredze
Džudo praktizē no 1979.gada.
Instruktora darbu uzsāka 1988. gadā.
Tuvcīņas instruktors Speciālo uzdevumu vienībā (NBS) 1991.-1993.g. un 2003.-2005.g.
No 1997.g. – 2020.g. Latvijas Bankā Aizsardzības pārvaldē.
No 2005.gada izstrādāja un realizēja mācību programmas Latvijas Bankas apsardzes darbiniekiem, miesassargiem.
Konsultē citas valsts drošības struktūras.